«

»

mar 10 2018

Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół klas I-III. OW Limba Poronin 18-22 IV 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Komunikat 16.02.2018

Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych klas I-III . PORONIN 18-22 IV 2018 ROK
I. PATRONAT NAD TURNIEJAMI OBJĘLI :
*Wójt Gminy Poronin Bronisław Stoch
II. ORGANIZATORZY : UKS przy SP nr 8 w Chrzanowie na zlecenie PZSzach.
Przy współpracy i wsparciu finansowym z budżetu : Zawody organizowane przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Małopolskiego.
– Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Poronin.
III. TERMIN I MIEJSCE : 18.04.-22.04.2018 OW Limba Poronin
Miejsce zawodów i zakwaterowania zawodników: OW Limba Poronin,ul Kośne Hamry 15 A
IV. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY, PUNKTACJA :
1.Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund. Drużyna składać się będzie z 4 zawodników – 3 chłopców (szachownice 1-3) i 1 dziewczynka (szachownica 4).
Kolejność zawodników w drużynie, łącznie z rezerwowymi, ustalona na odprawie technicznej przed zawodami, nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek. Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczynka, jednakże pozbawia to ją prawa gry na szachownicy 4-tej.
2.Kolejność drużyn przed pierwszą rundą ustala się na podstawie średnich rankingów drużyny (udokumentowanych w Centralnym Rejestrze PZSzach lub wpisem do legitymacji szachowej).
Zmianę składu drużyny należy podać sędziemu najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem rundy.
3.Tempo gry – 30 minut na partię dla zawodnika.
W turnieju obowiązują przepisy aktualnego Kodeksu Szachowego PZSzach. Szczegóły zostaną przedstawione na odprawie technicznej.
3.Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana – 1 p., remis – 0,5 p., przegrana – 0 p.
Kolejność drużyn w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów meczowych (wygranie meczu – 2 p., remis – 1 p., przegrana – 0 p.) a przy ich równości decydują kolejno:
– punkty małe (suma punktów drużyny zdobytych we wszystkich meczach)
– wartościowanie średnie Buchholza (system szwajcarski)
– wartościowanie pełne Buchholza (system szwajcarski)
– wynik bezpośredniego spotkania
– lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach
W przypadku gdy wszystkie dodatkowe kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia, decyduje dodatkowy mecz z tempem 15 minut na partię dla zawodnika. W razie remisu premiowany jest zespół, który odniósł zwycięstwo na wyższej szachownicy.
W przypadku nieparzystej liczby uczestniczących drużyn, drużyna pauzująca otrzymuje punkt meczowy (duży) i 50% punktów (małych) możliwych do zdobycia w meczu.
Program Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół klas I-III
18.04.2018 (środa)
przyjazd od godz. 16.00
rejestracja godz. 16.00- 20.00
odprawa techniczna godz. 20.00- 20.30
kolacja godz. 18.00- 21.00
19.04.2018 (czwartek)
śniadanie godz. 7.00- 9.00
runda I godz. 9.00- 10.00
runda II godz. 10.30- 11.30
obiad godz. 13.00- 14.30
runda III godz. 15.00- 16.00
runda IV godz. 16.30- 17.30
kolacja grill, kapela góralska godz. 18.00- 20.00
20.04.2018 (piątek)
śniadanie godz. 7.00 – 9.00
rundy V godz. 9.00- 10.00
runda VI godz. 10.30- 11.30
obiad godz. 13.00 -14.30
wycieczka godz. 15.00- 19.00
kolacja godz. 18.00- 20.00
21.04.2018 (sobota)
śniadanie godz. 7.00- 9.00
rundy VII godz. 9.00- 10.00
runda VIII godz. 11.30- 12.30
obiad godz. 13.00-14.30
runda IX godz. 15.00-16.00
runda X godz. 16.30-17.30
Zabawy, konkursy godz. 17.30-18.30
kolacja godz. 18.00-20.00
spotkanie opiekunów godz. 21.30
22.04.2018 (niedziela)
śniadanie godz. 7.00 – 9.00
runda IX godz. 9.00 – 10.00
zakończenie godz. 11.30 -12.00
obiad godz. 12.00 -14.00

V. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia należy kierować drogą elektroniczną
e-mail : biurochinch@wp.pl . Dyrektor zawodów : Marian Sadzikowski tel. 606704871.
Wszystkie pokoje o wysokim standardzie i estetyce (łazienka, WC, TV, Internet).
Wyśmienite , urozmaicone jedzenie: śniadanie i kolacja w formie stołu szwedzkiego, obiad podawany. Kawa, herbata, napoje dla zakwaterowanych w OW Limba gratis 24h.
Koszt pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) za osobodzień zgłoszonych w terminie:
• w pokojach 2-4 osobowych to 85 zł. W pokojach 1 osobowych 110 zł.
• Dla grup zorganizowanych od 15 dzieci, opiekun gratis. Dzieci do lat 3 – 40 zł. Miejsce turnieju i noclegów można obejrzeć na stronie: www.limba-poronin.pl .
• Oferta specjalna : zakwaterowania w pokojach o bardzo wysokim standardzie
(hotelowym) w obiekcie Grand Limba 50 m od OW Limba – 125 zł osobodzień w pokojach 2-4 osobowych. Ilość miejsc ograniczona.
• Rezerwacja według kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc. Wymagana zaliczka 50 zł od osoby lub potwierdzona opłata startowa drużyny. Opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie należy wnosić przelewem do dnia 04.04.2018 na konto UKS przy SP 8 Chrzanów, nr 54 1050 1302 1000 0022 9083 9964 w ING O/Chrzanów lub gotówką w dniu przyjazdu (po uzgodnieniu z organizatorem).
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA i OPŁATY
1. Do dnia 04.04.2018 r. należy przesłać zgłoszenie z danymi (ZAŁĄCZNIK NR 1) do: dyrektora zawodów Mariana Sadzikowskiego tel. 606704871 e-mail biurochinch@wp.pl
2.Wpisowe w wysokości 100 zł należy wpłacić do dnia 04.04.2018 r.
na konto PZSzach nr : 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 Alior Bank.
Na stronie www.chessarbiter.com będą umieszczane drużyny przez sędziego głównego.
VII. NAGRODY .
1.Wszyscy zawodnicy otrzymują puchary. Każdy zawodnik otrzyma puchar.
Główna nagroda dla szkoły to tablica interaktywna.
Nagrody dla sześciu pierwszych szkół. Medale za miejsca I-III dla 6 osób.
2.Medale i nagrody za miejsca I-III na poszczególnych szachownicach.
3.Nagrody specjalne finansowe OW Limba dla nauczycieli pierwszych trzech drużyn (warunek zakwaterowanie w OW Limba)
3.Losowanie trzech nagród specjalnych OW Limba – sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne (wśród drużyn zamieszkałych w OW Limba).
Warunkiem uzyskanie nagród jest obecność na zakończeniu zawodów.
VIII. UWAGI KOŃCOWE:
1.Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie poszczególnych drużyn.
2.Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.
3.Od decyzji sędziego rundowego, można odwołać się do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.
4.Zachowanie niezgodne z etyką sportowca i regulaminem obiektu będzie karane wydaleniem z ośrodka bez zwrotu kosztów pobytu.
5.Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące.
6.Sędzia Główny na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji zawodników. 7.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian.