«

»

mar 15 2016

V Międzywojewódzkie Szachowe Mistrzostwa Najmłodszych w PS Alwernia 16 IV 2016

V MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA NAJMŁODSZYCH

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ALWERNI

16.04.2016 rok

Plakat zawodów : Alwernia 16 IV 2016

Organizator:

Przedszkole Samorządowe ,,Tęczowa Kraina w Alwerni z filią w Grojcu,

UKS przy SP8 Chrzanów. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Termin i miejsce: Turniej zostanie rozegrany 16 kwietnia 2016r. o godz. 9:00 w Przedszkolu Samorządowym w Alwerni ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2. Planowane zakończenie o 13.30.

Sponsorzy: Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa
Ma
łopolskiego, Rada Rodziców PS Alwernia, Chess in Chrzanow.

Patronat: Burmistrz Gminy Alwernia Tomasz Siemek,
Starosta Powiatu Chrzanowskiego Janusz Szczęśniak
.

Warunki uczestnictwa:

1. Zawody są przeznaczone dla dzieci urodzonych w 2009 roku i młodszych.

2. Wymagana jest podstawowa umiejętność gry w szachy ze znajomością matowania.

3.Terminowe zgłoszenie na stronie www.chessarbiter.to.pl lub pod tel. 606704871 lub e-mail chessinchrzanow@wp.pl do dnia 14.04.2016 r. (należy podać: nazwisko, imię, data urodzenia, kategorię szachową, klub/placówka). Przyjęcie zgłoszenia po tym terminie jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz
z podwy
ższoną opłatą startową o 15 zł.

4. Na miejscu rozgrywek należy opłacić opłatę startową w wysokości 25 zł. Członkowie grupy szkoleniowej Chess in Chrzanow 10 zł.

5. Między rundami dzieci będą przebywać pod opieką nauczycieli w salach rekreacji ruchowej oraz na placu zabaw, dzieci zapoznają się z wystawą prac konkursu profilaktycznego.

6. Dzieci mogą uczestniczyć w zawodach wyłącznie pod opieką i za zgodą opiekunów.

7. Odpowiedzialność za stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zawodach i ubezpieczenie zawodnika NW jest po stronie zgłaszającego.

8. Warunkiem udziału jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach klasyfikacyjnych i promocji zadania.

9. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego.

System rozgrywek:

1. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem 10 minut dla zawodnika w dwóch grupach – dziewczynki i chłopcy.

2. Turniej ma charakter edukacyjno-zabawowo-sportowy.

3. Interpretacja i ostateczna decyzja w sytuacjach spornych należy do organizatora.

4. Turniej klasyfikowany w systemie rankingowym chessarbiter.

Nagrody:

Laureaci I miejsc otrzymują w nagrodę – darmowy udział zawodnika w Szachowych Międzynarodowych Mistrzostwach Najmłodszych do 6 i 7 lat – Poronin 3-5.05.2016 r.
Miejsca I – III dla chłopców i dziewcząt nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary.

Dodatkowa klasyfikacja urodzeni w 2010 r. i młodsi.

Klasyfikacja drużynowa Przedszkoli (Puchary I-VI m-ce) suma pkt 4 zawodników.

Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki. Każdy uczestnik otrzyma poczęstunek.

Dla opiekunów przygotowana będzie:* kawiarenka * pokaz udzielania pierwszej pomocy

Cel :

  • Celem turnieju jest popularyzacja szachów wśród najmłodszych.

  • Wyszukiwanie talentów sportowych.

  • Eliminacje reprezentantów do Mistrzostw Polski

  • Wychowanie najmłodszych dzieci w duchu rywalizacji sportowej.

  • Nauka umiejętności przegrywania-wyciągania wniosków oraz cieszenia się z sukcesu.

  • Kształtowanie logicznego myślenia oraz koncentracji na wykonywanej czynności.

  • Współpraca pomiędzy placówkami przedszkolnymi oraz szkołami i stowarzyszeniami.

Kierownik zawodów Sędzia główny

Marian Sadzikowski arbiter FIDE Katarzyna Walenciak

DSC00009 DSC00036 DSC00037 DSC00038 DSC00052 DSC00088 DSC00092 DSC00093 DSC00121 DSC00125 DSC00163 DSC00165 DSC00179 DSC00194 DSC00210 DSC00223 DSC00231 DSC00242 DSC00248 DSC00258 DSC00265 DSC00279 DSC00301 DSC00304