«

»

Paź 25 2017

avatar

Szachowe OMN oraz Otwarty Turniej o Puchar GM Daniela Sadzikowskiego

4 listopada 2017 w SP 8 Chrzanów rozegranych zostanie pięć turniejów szachowych w kategorii Open o Puchar Arcymistrza Ziemi Chrzanowskiej Daniela Sadzikowskiego oraz Szachowe Ogólnopolskie Mistrzostwa Najmłodszych w kategoriach do 7,9,11,13 lat.

W czasie zawodów zostaną wręczone 24 odznaczenia Polskiego Związku Szachowego za wieloletni wkład w rozwój szachów dziecięcych na ziemi chrzanowskiej oraz wspieranie szachów jako dyscypliny sportowej.

Odznaki PZSzach ,,Przyjaciela Szachów” otrzymają:

,,Za wieloletni wkład w rozwój szachów dziecięcych na ziemi chrzanowskiej”

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 9 w Chrzanowie – Agata Noszczyk

Dyrektor Przedszkola Samorządowego ,,Dziecięca Akademia” w Regulicach- Bernadetta Kosowska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego ,,Tęczowa Kraina ” w Alwerni – Jolanta Biel

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Alwerni – Paweł Kozikowski

Dyrektor I Niepublicznego Przedszkola ,,100 Bajek” w Chrzanowie – Monika Lorek-Sędzielowska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Chrzanowie – Prezes UKS przy SP 8 Chrzanów – Małgorzata Pieczara

,, Za wieloletnie wspieranie rozwoju dyscypliny szachowej na terenie ziemi chrzanowskiej”

Burmistrz Chrzanowa – Ryszard Kosowski

Wiceburmistrz Chrzanowa – Tadeusz Kołacz

Radny Gminy Chrzanów – Stanisław Zygadło

Nauczyciel, trener szachowy – IM Jacek Bielczyk

Starosta Powiatu Chrzanowskiego, działacz,organizator imprez szachowych – Janusz Szczęśniak

Rodzic szachistki, działacz, organizator imprez szachowych – Konrad Mucha

Przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego – Stanisław Dusza

Burmistrz Alwerni – Tomasz Siemek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chrzanowie – Krzysztof Zubik

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej – Maria Kotowska- Palian

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej – Jolanta Sobczak

Brązową odznakę PZSZach za szczególne działania dla sportu szachowego :

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Chrzanowie, trener, zawodnik, organizator imprez szachowych – Marian Sadzikowski

Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego – zawodnik, działacz szachowy – Krzysztof Kasperek

Nauczyciel wychowania fizycznego w I LO w Chrzanowie – Dominik Kowalczyk

Nauczyciel, instruktor i sędzia szachowy – Katarzyna Walenciak

Działacz, instruktor szachowy – Wiesław Kmak

Trener, działacz szachowy – Bernard Kuś

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Regulicach – Jarosław Gaweł

 

komunikat zawodów :
Szachowe Ogólnopolskie Mistrzostwa Najmłodszych

oraz

Otwarty Turniej o Puchar Arcymistrza Ziemi Chrzanowskiej Daniela Sadzikowskiego –

I. PATRONAT NAD TURNIEJAMI OBJĘLI :
Burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski oraz pierwszy Arcymistrz ziemii chrzanowskiej Daniel Sadzikowski.
II. ORGANIZATORZY : UKS przy SP nr 8 w Chrzanowie.
Przy wsparciu finansowym z budżetu : Ministerstwa Sportu i Turystyki i Gminy Chrzanów.
III. TERMIN I MIEJSCE : 04.11.2017 ZS 1 Chrzanów
Miejsce zawodów : SP 8 Chrzanów, ul. Pogorska 8c, Strona turnieju : www.ukssp8.zs1-chrzanow.pl
IV. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY:
T7) Turniej Rapid do 7 lat Tempo 10’10”. IX rund.
T9) Turniej Rapid do 9 lat Tempo 10’10”. IX rund.
T11) Turniej Rapid do 11 lat Tempo 10’10”. IX rund.
T13) Turniej Rapid do 13 lat Tempo 10’10”. IX rund.
T Open FIDE Turniej Rapid open Tempo 10’10”. IX rund.
Program Szachowych Ogólnopolskich Mistrzostw Najmłodszych
03.11.2017 (piątek)
przyjazd od godz. 1600
rejestracja godz. 1600- 1900
04.11.2017 (sobota)
rejestracja godz. 800- 900
uroczyste otwarcie godz. 900- 9 45
rundy I-V godz. 1000- 1230
Przerwa,obiad godz. 1200- 1300
rundy VI-IX godz. 1300- 1600
zakończenie godz. 1630-1700
V. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zgłoszenia na ewentualne zakwaterowanie i wyżywienie należy kierować drogą elektroniczną e-mail : chessinchrzanow@wp.pl
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA i OPŁATY
1. Do dnia 25.10.2017 r. należy przesłać zgłoszenie z danymi na stronie chessarbiter.com lub email do: kierownika zawodów Mariana Sadzikowskiego tel. 606704871 e-mail chessinchrzanow@wp.pl
2.Wpisowe: promocyjnie w kwocie 30 zł należy wpłacić przelewem do 28.10.2017 roku na konto UKS przy SP 8 Chrzanów, nr 54 1050 1302 1000 0022 9083 9964 w ING O/Chrzanów. Wpisowe gotówką przed zawodami w wysokości 50 zł.
Członkowie grupy szkoleniowej Chess in Chrzanow oraz uczniowie SP 8 Chrzanów zwolnieni z wpisowego.
VII. NAGRODY :
T7 – I miejsce bon 300 zł. 20% uczestników nagrody rzeczowe. Dla każdego uczestnika puchar i dyplom. Turniej Open. Nagrody dla trzech najlepszych dziewcząt.
T9 – I miejsce bon 300 zł. 20% uczestników nagrody rzeczowe. Dla każdego uczestnika puchar i dyplom. Turniej Open. Nagrody dla trzech najlepszych dziewcząt.
T11 – I miejsce bon 300 zł. 20% uczestników nagrody rzeczowe. Dla każdego uczestnika puchar i dyplom. Turniej Open. Nagrody dla trzech najlepszych dziewcząt.
T13 – I miejsce bon 300 zł. 20% uczestników nagrody rzeczowe. Dla każdego uczestnika puchar i dyplom. Turniej Open. Nagrody dla trzech najlepszych dziewcząt.
T Open FIDE – I miejsce 500 zł. 20 % uczestników nagrody finansowe.
Nagrody specjalne: juniorzy, juniorki, kobiety, seniorzy 65+.
Warunkiem jest minimum 5 osób w kategorii.
VIII. UWAGI KOŃCOWE:
1.Opiekę nad uczestnikami sprawują pełnoletni opiekunowie.
2.Zachowanie niezgodne z etyką sportowca i regulaminem obiektu będzie karane wydaleniem z zawodów.
3.Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące.
4.Opłata startowego jest równoznaczna z przyjęciem w/w warunków.
5.Sędzia Główny na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji zawodników.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian.
7.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tempa gry w poszczególnych grupach
Sędzia główny
arbiter FIDE Katarzyna Walenciak

 

CZCIONKA
ZMIANA KOLORU