«

»

Sty 07 2019

avatar

Nagrody Burmistrza Chrzanowa za osiągnięcia sportowe w 2018 roku

Wnioski o Nagrody
Wniosek do uzupełnienia elektronicznie, wydrukowania, podpisania i przekazania z załącznikami ( dyplomy, wyniki) do siedziby Szpitalna 1 do dnia 24 stycznia 2019 roku (W czasie turnieju Czwartek Szachowy w Chrzanowie)

Wniosek_-_nagrody_sportowe 2018 UM

Kryteria
4) wysokim wyniku sportowym w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym – rozumie się przez:
a) zajęcie w dyscyplinach indywidualnych: od pierwszego do dziesiątego miejsca w klasyfikacji na
igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, młodzieżowych
igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach świata, pucharach
świata lub zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w klasyfikacji na uniwersjadach,
mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach Polski,
Typy Zarządu to:
Nagroda Bartoszczuk Adam II mce DMP Szkół
Nagroda Jędryka Maksymilian II mce DMP Szkół
Nagroda Mazgaj Hubert II mce DMP Szkół
Nagroda Feluś Liliana II mce DMP Szkół
Nagroda Baliś Sebastian III mce MP w szachach błyskawicznych c8, V mce DMP Szkół
Nagroda Pniaczek Marek 2 x II mce Mistrzostwa UE
Nagroda Zychowicz Bartosz V mce DMP Szkół
Nagroda Socha Maja V mce DMP Szkół
Nagroda Gładysek Milena V mce MP do 7 lat
Nagroda Sadzikowski Marian Gładysek Milena, II m-ce DMP Szkół,
Nagroda Bielczyk Jacek Baliś Sebastian III mce MP

Wnioski o Wyróżnienia
Wniosek do uzupełnienia elektronicznie, wydrukowania, podpisania i przekazania z załącznikami ( dyplomy, wyniki) do siedziby Szpitalna 1 do dnia 24 stycznia 2019 roku ( W czasie turnieju Czwartek Szachowy w Chrzanowie) – wyroznienie wniosek UM 2018

1. Wyróżnienia wymienione w § 17 ust. 2 przyznaje się na wniosek organizatora dla zdobywców
punktowanych miejsc w imprezach, zawodach i innych przedsięwzięciach sportowych o charakterze
lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Typy Zarządu :

Wyróżnienie Bartoszczuk Adam
Wyróżnienie Jędryka Maksymilian
Wyróżnienie Mazgaj Hubert
Wyróżnienie Feluś Liliana
Wyróżnienie Baliś Sebastian
Wyróżnienie Pniaczek Marek
Wyróżnienie Zychowicz Bartosz
Wyróżnienie Socha Maja
Nagroda Gładysek Milena
Wyróżnienie Kmak Wiesław
Wyróżnienie Pyzio Amelia
Wyróżnienie Wilk Igor
Wyróżnienie Musiał Tomasz
Wyróżnienie Kwapisz Piotr
Wyróżnienie Pajer Irena
Wyróżnienie Strączek Wiktoria
Wyróżnienie Kaszuba Michał
Wyróżnienie Mazgaj Olivier
Wyróżnienie Gładysek Michał
Wyróżnienie Chomik Dominika

Wyróżnienie Bużyk Maciej

Wyróżnienie Smitka Urszula
Wyróżnienie Komendołowicz Nikola

 

XXV lecie UKS SP 8 Chrzanów :
wyróżnienie Sadzikowski Marian
wyróżnienie Wilk Piotr
wyróżnienie Mucha Konrad
wyróżnienie Guzik Sebatian
wyróżnienie Strączek Marta
wyróżnienie Pieczara Małgorzata
wyróżnienie Walenciak Katarzyna

W związku z brakiem jasności interpretacji wyników , nie ma przeszkód, aby zawodnicy poza złożeniem wniosku o Nagrodę złożyli wniosek o Wyróżnienie. W przypadku odrzucenia o Nagrodę pozostanie Wyróżnienie.

CZCIONKA
ZMIANA KOLORU