«

»

mar 30 2014

Komunikat – II MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ SZACHOWYCH NADZIEI W PS ALWERNIA

II MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ
SZACHOWYCH NADZIEI
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM
W ALWERNI

Organizator:

Przedszkole Samorządowe ,,Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu,

UKS przy SP8 Chrzanów. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Termin i miejsce:

Turniej zostanie rozegrany 26 kwietnia 2014r. o godz. 9:00 w Przedszkolu Samorządowym
w Alwerni ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2. Planowane zakończenie o godzinie 14.30

Sponsorzy:  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Rada Rodziców PS Alwernia, UKS przy SP 8 Chrzanów.

Patronat: Poseł RP Tadeusz Arkit

                  Burmistrz Gminy Alwernia Jan Rychlik

                  Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni Marek Skowronek  

Warunki uczestnictwa:

1. Zawody są przeznaczone dla dzieci urodzonych w 2007 roku i młodszych.

2. Wymagana jest podstawowa umiejętność gry w szachy ze znajomością matowania.

3.Terminowe zgłoszenie  na stronie www.chessarbiter.to.pl lub pod tel. 606704871 lub e-mail chessinchrzanow@wp.pl do dnia 23.04.2014 r. (należy podać: nazwisko, imię, data urodzenia, kategorię szachową, klub/placówka). Przyjęcie zgłoszenia po tym terminie jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz z podwyższoną opłatą startową o 100 %.

4. Na miejscu rozgrywek należy opłacić opłatę startową w wysokości 10 zł.

5. Między rundami dzieci będą przebywać pod opieką nauczycieli w salach rekreacji ruchowej oraz na placu zabaw, dzieci zapoznają się z  wystawą prac konkursu profilaktycznego.

6. Dzieci mogą uczestniczyć w zawodach wyłącznie pod opieką i za zgodą opiekunów.

7. Odpowiedzialność za stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zawodach i ubezpieczenie zawodnika NW jest po stronie zgłaszającego.

System rozgrywek:

1. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7-9  rund tempem 10 minut dla zawodnika w dwóch grupach – dziewczynki i chłopcy.

2. Turniej ma charakter edukacyjno-zabawowo-sportowy.

3. Interpretacja i ostateczna decyzja w sytuacjach spornych należy do organizatora.

Nagrody:

Laureaci I-III miejsc  otrzymują w nagrodę ( jako reprezentanci Małopolski) darmowy udział zawodnika w Szachowych Mistrzostwach Najmłodszych do 7 lat – Poronin 29.04.-30.04.2014 r. Miejsca I – III dla chłopców i dziewcząt nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary, medale.

Dodatkowa klasyfikacja urodzeni w 2008 r.  i młodsi.

Klasyfikacja drużynowa Przedszkoli (Puchary I-VI m-ce) – suma pkt 4 zawodników.

Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki. Każdy uczestnik otrzyma poczęstunek.

Dla opiekunów przygotowana będzie:* kawiarenka * pokaz  udzielania pierwszej pomocy

Cel :

  • Celem turnieju jest popularyzacja szachów wśród najmłodszych.
  • Wyszukiwanie talentów sportowych.
  • Eliminacje reprezentantów do Mistrzostw Polski
  • Wychowanie najmłodszych dzieci w duchu rywalizacji sportowej.
  • Nauka umiejętności przegrywania-wyciągania pozytywnych wniosków oraz cieszenia się z sukcesu.
  • Kształtowanie logicznego myślenia oraz koncentracji na wykonywanej czynności.
  • Współpraca pomiędzy placówkami przedszkolnymi oraz szkołami i stowarzyszeniami.
  • Zagospodarowanie wolnego czasu najmłodszych oraz promowanie zdrowego trybu życia.